San Jose glamourous boudoir shot
San Jose Boudoir and Portrait Photographer
»
PORTFOLIO

Location: The French Boudoir© studio, San Jose, California.